O projekcie

 
Szkolenia językowe Twoją Szansą


Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego

w ramach projektu
 

 "Szkolenia Językowe Twoją Szansą II"

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 - grudzień 2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dolnośląskiego.

Celem projektu  jest podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród 252 osób dorosłych z województwa dolnośląskiego w wieku 18 lat lub więcej .

Rekrutacja - ioffice.com.pl